REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE UJAZD W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Dokumenty do pobrania 2018/2019:

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej z obwodu do pobrania...
Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej spoza obwodu do pobrania...
Oświadczenie media do pobrania...
Deklaracja język mniejszości do pobrania...
Karta zgłoszenia na świetlicę do pobrania...
Wniosek o nauczanie religii/etyki do pobrania...