TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH I KONSULTACJI DLA RODZICÓW W JARYSZOWIE

L.p. Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Początek roku szkolnego 14.09.2017r. 1630 kl. I-VI
2. Śródokresowe kl. I-VI 24.10.2017r., 11.04.2018r. 1630 kl. I-III, 1700 kl. IV-VI
3. Semestralne 11.01.2018r. 1630 kl. I-III, 1700 kl. IV-VI
4. Konsultacje dla wszystkich 14.12.2017r, 22.05.2018r 1600 - 1700

TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH DLA RODZICÓW W SIERONIOWICACH

L.p. Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Początek roku szkolnego 19.09.2017r.
1530
2. Śródokresowe po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcami
do ustalenia
3. Semestralne po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcami do ustalenia