1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 - 3 kwietnia 2018 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2017r. (środa)

11.11.2017r. (sobota)

06.01.2018r. (sobota)

01.05.2018r. (wtorek)

03.05.2018r. (czwartek)

31.05.2018r. (czwartek)

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2017 r.(wtorek)

28.04.2018 r.(środa)

02.05.2018 r.(środa)

04.05.2018 r.(piątek)

01 06.2018 r.(piątek)

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2017r.