SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PPZEWODNICZĄCY: Oliwia Grecer

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Agata Cyris

SEKRETARZ: Mateusz Gralka

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Aleksandra Cyris, Adrianna Cyris

OPIEKUN SAMORZĄDU: Paweł Bechta