Spis treści

Pierwszoklasiści biorą udział w zajęciach koła regionalnego. Podczas spotkań pogłębiają swoja wiedzę na temat regionu - śląska opolskiego.