Spis treści

3 i 4 marca   2020 roku w sieroniowickiej szkole otwarto szkolną kawiarenkę.