Spis treści

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej  do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.