W związku z informacją  Z fundacji Sarigato o możliwości doposażenie dzieci i rodzin w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, przekazujemy link do formularza opracowanego przez ww. Fundację, poprzez który rodziny / przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych mogą bezpośrednio zgłaszać potrzeby doposażenia w w.w. sprzęt.

link do formularza:   https://forms.gle/Qn83rBeag4YzF9zM6

Prowadzący sprawę: Joanna Antosz, Inspektorat Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, tel. 774524380