Spis treści

Drodzy Rodzice! W styczniu i lutym Pani Sonia Kujawska w ramienia samorządu uczniowskiego zorganizowała i przeprowadziła akcję sprzedaży kalendarzy szkolnych.