Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą- zaraz po amerykańskiej na świecie Jej celem było uregulowanie ustroju prawnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja dało szanse Polsce na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych. Konstytucja miała również zagwarantować Polsce niezależność polityczną od niebezpiecznych sąsiadów: Rosji, Austrii oraz Prus.

Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia 1945 roku polscy żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało- czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywszy stolicę hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie.

Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie poznali historię pochodzenia świąt majowych – Święta Pracy, Dnia Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wykonali piękne prace plastyczne - flagi Polski, biało=czerwone kotyliony. Niektóre zostały wykonane za pomocą nowoczesnej technologii- w programie Paint. Z zaangażowaniem słuchali opowieści oraz chętnie szukali dodatkowych informacji za pomocą Internetu. Rozwiązywali quizy. Uczniowie podczas lekcji zapoznali się z piosenkami „Witaj majowa jutrzenko”, „Warszawa”. Wspólnie odśpiewali również Hymn Polski dbając o prawidłową postawę. Poznali legendy  o powstaniu Polski, założeniu stolicy. Lekcje odbywały się zdalnie- za pomocą aplikacji Teams.

 Zachęcamy również do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I