W październiku 2021 roku przedszkola złożyły wniosek w związku z realizacją Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wniosek został przyjęty do realizacji. Otrzymaliśmy na zakup książek 3000 zł+ 750 zł wkładu własnego. Za kwotę łączną 3750 zł zostały zamówione książki, które wzbogacą biblioteczki przedszkolne. Dzisiaj książki dotarły do naszych najmłodszych czytelników i sprawiły im dużo radości.