Spis treści

"Taki dzień raz się w roku zdarza,
Gdy koniec nauki w naszej szkole kalendarz ogłasza.                                                                                                                                                           A kart w kalendarzu było nie mało,
Codziennie jedną zdejmował czas.                                                                                                                                                                                           I czas powiedzieć - "Ot przeleciało!",
I już wakacje wzywają Was".