W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych Gmina Ujazd ogłasza nabór uzupełniający w ramach konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz do Internetu. Więcej informacji można uzyskać pod poniższym linkiem

 

https://www.gzoujazd.pl/index.php/aktualnosci/wydarzenia/335-nabor-uzupelniajacy-grant-ppgr