Spis treści

Dnia 9.09.2022r w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach uczestniczyło 62 uczniów z klas IV-VI.
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Bartosz Kalisz z klasy VI.