Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

w Jaryszowie

z dnia 8 lutego 2023r.

o liczbie wolnych miejsc w Oddziałach Przedszkolnych

w Jaryszowie, Sieroniowicach i Balcarzowicach

na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

podstawa prawna:

art. 153 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie informuje, że
nabór na wolne miejsca do Oddziałów Przedszkolnych w Jaryszowie, Sieroniowicach i Balcarzowicach, na rok szkolny 2023/2024, będzie prowadzony
w terminie od 9 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r.

Liczba wolnych miejsc:

Lp.

Miejscowość

Liczba wolnych miejsc

1.

JARYSZÓW

3

2.

SIERONIOWICE

13

3.

BALCARZOWICE

10

 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło łącznie 74 rodziców dzieci uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023.

 

 

Jaryszów, 08.02.2023r.                                                                                                                                                                                                        …................................................