Spis treści

29 marca 2019 roku w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".