Drodzy Rodzice przed nami czas trudnych decyzji.

Nauczyciele podejmując decyzję o strajku, by poprawić sytuację Oświaty i podnieść prestiż zawodu, który wykonują poświęcają swoje ideały.

A Rodzice muszą podjąć decyzję czy poprzeć Nauczycieli, czy zdecydować, że ważniejsza jest opieka nad dziećmi sprawowana w Szkole i Przedszkolu przez okres ogłoszonego ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

Informujemy Państwa, że w okresie od 08.04.2019 roku do odwołania nie będziemy mogli sprawować opieki nad dziećmi w oczekiwanym przez Państwa wymiarze .

W sytuacjach szczególnych i wyjątkowych zakładamy możliwość opieki w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaryszowie .W dniach strajku nie będzie obiadów w stołówce szkolnej. Autobus szkolny będzie kursował według planu. Decyzja o zawieszeniu strajku zostanie podana na stronie internetowej szkoły.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie wyjątkowej sytuacji. Prosimy o zapewnienie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

Zgodnie z przepisami ZUS informujemy, że rodzice którzy nie mają z kim zostawić dzieci gdy Szkoła i Przedszkole w wyjątkowej sytuacji jest nieczynne mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły jest:
- oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
- wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15 oraz w przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS, dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie.

Dyrektor Szkoły

Beata Hornung