Spis treści

Uczniowie naszej szkoły oraz szkoły filialnej w Sieroniowicach kolejny raz wzięli udział w zajęciach edukacyjnych o zasadach bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.