Sprawozdanie finansowe  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie za rok 2018 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.