Spis treści

19 czerwca 2019 roku w szkole w Sieroniowicach o godz. 10.00 uczniowie spotkali się na uroczystym apelu, by w obecności swoich opiekunów odebrać z rąk Pani Dyrektor świadectwa z promocją do klasy wyższej programowo.