Spis treści

Na uroczystości była również obecna Pani Irena Wenszka - opiekun SKO z ramienia Banku Spółdzielczego, która wręczyła podziękowania, dyplom i czek dla członków SKO za zajęcie II miejsca w regionie w konkursie "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym. Talenty dodajemy". Serdecznie gratulujemy!