OBIADY odpłatność   za  WRZESIEŃ -  42,00 zł           

Pieniądze należy wpłacać do PIĄTKU 05.09.2019 r. u p. intendent Elżbiety Ciapa lub na konto.

Nie wpłacenie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.

 

Informacje o płatnościach za obiady oraz jadłospis na dany miesiąc znajdują się pod linkiem:

https://pspjaryszow.pl/index.php/start/rodzice/stolowka