Opłata za obiady za miesiąc marzec  wynosi 66 zł.

Pieniądze należy wpłacać do PIĄTKU 15.03.2020 r. na konto.

Nie wpłacenie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.

 

Opłaty za obiad można wpłacać na konto nr 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001