1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe: 28 stycznia-10 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2018r. (czwartek)

11.11.2018r. (niedziela)

01.01.2019r (wtorek)

06.01.2019r. (niedziela)

01.05.2019r. (środa)

03.05.2019r. (piątek)

20.06.2019r. (czwartek)

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.2018 r.(piątek)

02.01.2019 r.(środa)

17.04.2019 r.(środa)

30.04.2019 r.(wtorek)

02. 05.2019 r.(czwartek)

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019r.