REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE UJAZD W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Dokumenty do pobrania 2019/2020:

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej z obwodu do pobrania
Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej spoza obwodu do pobrania
Oświadczenie media do pobrania
Deklaracja język mniejszości do pobrania
Karta zgłoszenia na świetlicę do pobrania
Wniosek o nauczanie religii/etyki do pobrania

Klauzula informacyjna - RODO   do pobrania