Na stronie www.gzoujazd.pl  została zamieszczona dokumentacja dotycząca rekrutacji przedszkolnej i szkolnej na rok 2022/2023.

 

Linki do rekrutacji:

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 2022-2023

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w 2022-2023