Kalendarz  roku  szkolnego  2022/2023

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 .12.2022 r.
3. Ferie zimowe: 13 - 26 .02. 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11.04. 2023 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2022r. (wtorek)

11.11.2022r. (piątek)

01.01.2023r (niedziela)

06.01.2023r. (piątek)

01.05.2023r. (poniedziałek)

03.05.2023r.(środa)

08.06.2023r. (czwartek)

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(propozycja)

     14.10.22r. (piątek)

31.10.22r. (poniedziałek)

22.12.2022r. (czwartek)

5.04.2023r. (środa)

2.05.2023r. (wtorek)

9.06.2023r. (piątek)

 

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023r.