Kalendarz  roku  szkolnego  2021/2022

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe: 31 stycznia - 11 luty 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14-19  kwietnia 2022 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2021r. (poniedziałek)

11.11.2021r. (czwartek)

01.01.2022r (sobota)

06.01.2022r. (czwartek)

01.05.2022r. (niedziela)

03.05.2022r.(wtorek)

16.06.2022r. (czwartek)

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(propozycja)

                                15.10.2021r. (piątek)                                    2.11.2021r. (wtorek)  

7.01.2022r.(piątek)

2.05.2022r. (poniedziałek)

17.06.2022r. (piątek)

 

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022r.