Kalendarz  roku  szkolnego  2023/2024

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 .12.2023 r.
3. Ferie zimowe: 15 - 28 .01. 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.-2.04. 2024 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2023r. (środa)

11.11.2023r. (sobota)

01.01.2024r (poniedziałek)

06.01.2024r. (sobota)

01.05.2024r. (środa)

03.05.2024r.(piątek)

30.05.2024r. (czwartek)

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(propozycja)

     02.11.2023r. (czwartek)

03.11.2023r. (piątek)

30.04.2024r.(wtorek)

2.05.2024r. (czwartek)

31.05.2024r. (piątek) 

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2024r.