Kalendarz  roku  szkolnego  2022/2023

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 .12.2022 r.
3. Ferie zimowe: 13 - 26 .02. 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11.04. 2023 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2022r. (wtorek)

11.11.2022r. (piątek)

01.01.2023r (niedziela)

06.01.2023r. (piątek)

01.05.2023r. (poniedziałek)

03.05.2023r.(środa)

08.06.2023r. (czwartek)

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(propozycja)

     zostaną podane po ustaleniach

 

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023r.