TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH I KONSULTACJI DLA RODZICÓW W JARYSZOWIE

w  roku szkolnym  2019/2020

L.p. Rodzaj spotkania Termin

Godzina

 

1. Początek roku szkolnego 11.09.2019r.

17.00   kl. I-VI

 

2. Śródokresowe kl. I-VI  23.10.2019r,    15.04.2020r

 16.30 - kl.I-III

17.00  - kl.IV-VI

3. Semestralne  23.01.2020r

16.30 - kl.I-III

17.00  - kl.IV-VI

4. Konsultacje dla wszystkich

 12.12.2019r,   

  20.05.2020r

 15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

 

TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH DLA RODZICÓW W SIERONIOWICACH

L.p. Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Początek roku szkolnego
2. Śródokresowe po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcami
do ustalenia
3. Semestralne po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcami do ustalenia