TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH I KONSULTACJI DLA RODZICÓW W JARYSZOWIE

w  roku szkolnym  2020/2021

L.p. Rodzaj spotkania Termin

Godzina

 

1. Początek roku szkolnego 14.09.2020r.

17.00   kl. I-III

17.45 - kl.IV -VI

 

2. Śródokresowe kl. I-VI  26.10.2020r,    19.04.2021r

 16.30 - kl.I-III

17.00  - kl.IV-VI

3. Semestralne  11.01.2021r

16.30 - kl.I-III

17.00  - kl.IV-VI

4. Konsultacje dla wszystkich

 7.12.2020r,   

  17.05.2021r

 

16.00 - 17.00

 

TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH DLA RODZICÓW W SIERONIOWICACH

L.p. Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Początek roku szkolnego  po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcami
do ustalenia
2. Śródokresowe po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcami
do ustalenia
3. Semestralne po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcami do ustalenia