Imię i nazwisko

Prowadzone zajęcia (obowiązkowe)

mgr Beata Hornung

język niemiecki

własna kultura i historia Niemiec

 

mgr Ilona Morawiec-Konieczny

 

edukacja wczesnoszkolna

plastyka

edukacja przedszkolna

zajęcia kreatywne

 

mgr Małgorzata Kurzyca

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia kreatywne

mgr Jolanta Zawiślak

język polski

historia

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Grażyna Janiczuk

matematyka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Włodarczyk

wychowanie fizyczne

pedagog szkolny

mgr Małgorzata Kozioł

muzyka

przyroda

edukacja przedszkolna

biblioteka

mgr  Adriana Misztela

religia

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna  Szynfeld - Szczepanowska

język niemiecki

mgr Katarzyna Cichoń

język angielski

mgr Mariola Kowalczyk

technika

informatyka

edukacja informatyczna

zajęcia kreatywne

zespół dydaktyczno-wyrównawczy

 

mgr Laura Stranczik

 

język angielski

edukacja przedszkolna

mgr Grzegorz Matuszek

biologia

mgr Sonia  Korzeniec

edukacja wczesnoszkolna

geografia

mgr Martyna Dudziec – Paprota

edukacja wczesnoszkolna

logopedia

mgr Karina Kierstein - Lizon

język niemiecki

edukacja wczesnoszkolna

edukacja przedszkolna

mgr Aneta Jamer

edukacja przedszkolna

mgr Beata Czerniak

edukacja przedszkolna

 

mgr  Natalia  Niedworok

edukacja przedszkolna

mgr Dorota Mołdawa

edukacja przedszkolna

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne