230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja była okazją do przypomnienia sobie celów i założeń tego, jakże ważnego dla nas Polaków, dokumentu.


Uczniowie kl.IV i VI. na lekcjach historii mogli obejrzeć różne dokumenty związane z tym wydarzeniem. Były to wykłady, filmy, prezentacje, a nawet pieśni patriotyczne. Aby upamiętnić to wydarzenie, wykonano wiele przepięknych plakatów okolicznościowych. Niektóre z nich zamieszczamy  naszej  stronie internetowej.  Mamy nadzieję, że po powrocie do szkoły uda nam się stworzyć wystawę tych prac, aby każdy mógł je podziwiać.

 

 

Przed setną rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego, podczas którego bitwy odbywały się m.in. w okolicach Góry Świętej Anny, uczczono pamięć poległych bohaterów.


Kwiaty i znicze ozdobiły tablicę upamiętniającą to ważne dla naszego regionu wydarzenie, która znajduje się na placu kościelnym w Jaryszowie.

CUKRZYCA1

CUKRZYCA2

 

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą- zaraz po amerykańskiej na świecie Jej celem było uregulowanie ustroju prawnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja dało szanse Polsce na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych. Konstytucja miała również zagwarantować Polsce niezależność polityczną od niebezpiecznych sąsiadów: Rosji, Austrii oraz Prus.

Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia 1945 roku polscy żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało- czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywszy stolicę hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie.

Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie poznali historię pochodzenia świąt majowych – Święta Pracy, Dnia Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wykonali piękne prace plastyczne - flagi Polski, biało=czerwone kotyliony. Niektóre zostały wykonane za pomocą nowoczesnej technologii- w programie Paint. Z zaangażowaniem słuchali opowieści oraz chętnie szukali dodatkowych informacji za pomocą Internetu. Rozwiązywali quizy. Uczniowie podczas lekcji zapoznali się z piosenkami „Witaj majowa jutrzenko”, „Warszawa”. Wspólnie odśpiewali również Hymn Polski dbając o prawidłową postawę. Poznali legendy  o powstaniu Polski, założeniu stolicy. Lekcje odbywały się zdalnie- za pomocą aplikacji Teams.

 Zachęcamy również do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I

 

W tym roku przypada 100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Dlatego też postanowiliśmy tę, jakże ważną, rocznicę upamiętnić.


Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla młodego pokolenia – uczniów naszej szkoły- powinny to być wydarzenia ważne, a okrągłe rocznice powstań śląskich i plebiscytu  są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat historii Górnego Śląska w latach 1919-1921, czyli momentu walk powstańczych.

 

Zależało też nam na tym, by oprócz propagowania postaw patriotycznych,  zwracać uwagę na promowanie odpowiedzialności obywatelskiej poprzez zgłębianie wiedzy na temat ważnych wydarzeń historycznych.

W tym celu uczniowie kl.IV i VI. uczestniczyli w lekcjach historii poświęconych powstaniom śląskim. Na zajęciach można było obejrzeć filmy i prezentacje poświęcone tej tematyce. Można było też obejrzeć archiwalne zdjęcia i dokumenty. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem uczniów. W ślad za tym uczniowie wykonali przepiękne lapbooki o tematyce powstań śląskich. Te, które do tej pory zostały przesłane, umieszczamy na stronie internetowej szkoły, aby inni mogli je również podziwiać, zgłębiając przy tym tajniki historii.

Uczniowie zostali też zachęceni do udziału w konkursie plastyczno – literackim pod auspicjami Kuratorium Oświaty w Opolu pn. W drodze do Polski - wspomnienie powstań śląskich.

Mamy nadzieję, że znajdą się młodzi badacze, dla których udział w tym wydarzeniu będzie przygodą historyczno –literacko –plastyczną.  Wszystkie prace zamieścimy na naszej stronie internetowej. Trzymamy za nich kciuki .

 

22 kwietnia 2021 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny". 


Konkurs odbył się w formie stacjonarnej. Został przeprowadzony w czterech salach . 19 uczestników, pod opieką nauczycieli, rozwiązywało zadania konkursowe w ciągu 75 minut. Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursowych zmaganiach i nauczycielom sprawującym opiekę nad nimi serdecznie dziękujemy.