Historia naszej szkoły jest starannie udokumentowana w kronikach szkoły

1674 - 1679 - w protokole z wizytacji parafii z 1679 roku wymieniony jest nauczyciel i kantor Johann Jorgowic
1716 -  1720 - nauczycielem i kantorem jest Johann Kowalski

1733 - fundacja „organistówki" przez  Joannę Renatę von Kozlowski żonę barona Juliusza Bernarda von Jarotschin - uposażenie nauczyciela i kantora wJaryszowie-11 mórg pola i łąka
1735 - budowa "organistówki" - jednoklasowej szkoły z domem nauczyciela iorganisty kościelnego. Oficjalny rok założenia szkoły katolickiej w Jaryszowie.

 1795 - 1820 - nauczycielem i organistą jest Georg Mathaussek
1820 - 1836 - nauczycielem i organistą jest Augustin Pisula
1842 - w jaryszowskiej szkole uczy się 198 dzieci z Jaryszowa, Nogowczyc, Sieroniowic i Grzeboszowic.
1849 - 1883 - nauczycielem i organistą jest Franz Morawietzky
1850 - w szkole uczy się 250 dzieci
1851 - budowa nowej dwuklasowej szkoły

1857 - w szkole dwóch nauczycieli uczy 231 dzieci        

1868 - w szkole uczy się 250 dzieci          

1870 - w szkole uczy się 253 dzieci. Nauczycielami byli Franz Morawietzky i Adol Czekir
1873 - zbudowana zostaje szkoła państwowa w Sieroniowicach uczą się w niej dzieci z Sieroniowic, Balcarzowic i Grzeboszowic. W szkole w Jaryszowie uczą się dzieci z Jaryszowa, Nogowczyc i folwarku Dziedzinka. Od 1873 roku w  szkołach uczy się dzieci tylko po niemiecku, wcześniej uczono po polsku. Szkoła  w Jaryszowie pozostała katolicka ale podlegała powiatowemu inspektoratowi oświaty w Leśnicy. O wyborze nauczycieli do szkoły decydował organ kościelny  i inspektorat oświaty. Nauczycieli opłacała parafia ,z kuratorium otrzymywała na ten cel dopłaty.
1877 - drugim nauczycielem jest August Materne
1898 - w szkole uczy się 145 dzieci
1900 - w szkole uczy się 154 dzieci. Nauczycielami są Franz Joachimsky (Hauptlehrer- dyrektor i organista)Joseph Jäschke
1904 - 1935 - nauczycielem, dyrektorem szkoły i organistą jest Robert Urbanczyk
1909 - 1910 - zbudowana zostaje nowa trzyklasowa szkoła , piętrowa z 4 ogrzewanymi  pomieszczeniami klasowymi o wielkości 52 m² każde i z mieszkaniem dla nauczyciela na poddaszu. Szkoła posiadała 3 ary ogrodu(podwórze) i 3 hektary pola. Nowa szkoła została zbudowana staranie proboszcza parafii Jaryszów ks. Franza Baryscha.
1911 - w szkole uczy się 210 dzieci w trzech klasach. Pierwsza klasa miała 30 godzin, druga 27 godzin, a trzecia 22 godziny lekcyjnych tygodniowo. Od 1910 roku w szkole uczyło trzech nauczycieli W 1911 roku byli to: Robert Urbanczyk , Eugen Nowak i Adolf Hübscher.
1925 - w szkole uczy się 149 dzieci w trzech klasach. Nauczycielami byli Robert Urbanczyk, David Schwarzer i Viktoria Mainka.
1935 - szkoła w Jaryszowie zostaje przejęta przez władze państwowe
1938 - nauczycielami w szkole są Artur Hahn, Alois Hoffmann, Kottas i Gertrud Thuschyna
1943 - dyrektorem szkoły(Hauptlehrer) był Artur Hahn. W szkole uczyli też nauczyciele Josef Köstlbauer i Kottas  oraz nauczycielka Gertrud Thuschyna.   Przedszkolanką była siostra zakonna Sophie Peters.

Powyższą chronologię historii szkoły w Jaryszowie opracował: Christoph Sottor