Klasa 2 poszukiwała informacji o św. Patryku w Internecie i wspólnie odpowiadała na pytania związane z obchodami tego dnia. Zredagowane odpowiedzi zapisywali na koniczynach które służyły nam później jako opaska.