TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH I KONSULTACJI DLA RODZICÓW W JARYSZOWIE

L.p. Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Początek roku szkolnego 13.09.2018r. 17.00   kl. I-VI
2. Śródokresowe kl. I-VI 25.10.2018r., 25.04.2019r. 1630 kl. I-III, 1700 kl. IV-VI
3. Semestralne 24.01.2019r. 1630 kl. I-III, 1700 kl. IV-VI
4. Konsultacje dla wszystkich 12.12.2018r, 21.05.2019r 1600 - 1700

TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH DLA RODZICÓW W SIERONIOWICACH

L.p. Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Początek roku szkolnego 13.09.2018r 17.00 (Jaryszów)
2. Śródokresowe po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcami
do ustalenia
3. Semestralne po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcami do ustalenia