Spis treści

Na początku roku szkolnego 2020/2021 Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej  w Ujeździe zaprosił dzieci do udziału w konkursie rysunkowym na podstawie słuchowiska  pt. ,,Opowieści Babci Gruni’’.