Spis treści

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja była okazją do przypomnienia sobie celów i założeń tego, jakże ważnego dla nas Polaków, dokumentu.