Spis treści

19 września 2022r nasza szkoła wzięła udział w akcji "Sprzątanie Świata". Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem "Wszystkie śmieci są nasze".