Spis treści

Gmina Ujazd realizuje dwa  projekty, które dofinansowane są z Funduszy Europejskich "Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci w systemie kształcenia zdalnego.