Spis treści

Gmina Ujazd realizuje dwa  projekty, które dofinansowane są z Funduszy Europejskich "Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci w systemie kształcenia zdalnego.


Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego w celu nauki zdalnej. Uzyskano 105 000 dofinansowania, za które zostanie zakupionych 40 laptopów z oprogramowaniem dla trzech szkół na terenie naszej gminy.

 

Więcej informacji o projektach można uzyskać pod podanymi poniżej linkami:

http://gzoujazd.pl/index.php/edukacja-i-oswiata/wydarzenia-w-oswiacie/391-gmina-ujazd-otrzymala-grant

https://gzoujazd.pl/index.php/edukacja-i-oswiata/wydarzenia-w-oswiacie/396-projekt-zdalna-szkola