Spis treści

Gościliśmy na nim zaproszonych rodziców oraz przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Wychowawcy wraz z Panią Dyrektor Beatą Hornung wręczyli wyróżniającym się w nauce uczniom świadectwa z paskiem oraz nagrody książkowe. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Następnie Dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Ujeździe Pani Irena Wenszka wręczyła na ręce opiekuna SKO Pani Ilonie Morawiec-Konieczny dyplom oraz nagrodę finansową dla SKO za zajęcie III miejsca w regionie w ogólnopolskim  konkursie Talentowisko Banków Spółdzielczych "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym. Talenty dodajemy". Apel zakończyło przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy VI, którzy od września będą uczyli się w szkole w Ujeździe. Po części oficjalnej wszyscy udali się do swoich klas, by tam z rąk wychowawcy otrzymać świadectwo z promocją do klasy wyższej programowo.