Spis treści

19 czerwca 2019 roku w szkole w Sieroniowicach o godz. 10.00 uczniowie spotkali się na uroczystym apelu, by w obecności swoich opiekunów odebrać z rąk Pani Dyrektor świadectwa z promocją do klasy wyższej programowo.
Na uroczystości była również obecna Pani Irena Wenszka - opiekun SKO z ramienia Banku Spółdzielczego, która wręczyła podziękowania, dyplom i czek dla członków SKO za zajęcie II miejsca w regionie w konkursie "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym. Talenty dodajemy". Serdecznie gratulujemy!